Treść główna

Cystersi na tle dziejów Cieplic – spotkanie promocyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone książce Cystersi na tle dziejów Cieplic.

W programie:

  • spotkanie z Autorami,
  • wykład prof. dr. hab. Rafała Eysmontta – Przemiany urbanistyczne Cieplic,
  • wykład prof. dr. hab. Andrzeja Kozieła – Freski prepozytury w Cieplicach,
  • promocyjna sprzedaż publikacji.

Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia (poniedziałek) 2017 roku o godz. 16.00 w pałacu Schaffgotschów w Cieplicach.

Do miłego zobaczenia!