Treść główna

Lektury na 500-lecie reformacji

Świątynie katolickie i ewangelickie stojące obok siebie w jednej miejscowości, towarzyszące im wyznaniowe cmentarze, albo i nagrobki ewangelików w katolickich dziś kościołach, kościoły o zastanawiającej nazwie – Łaski, Pokoju…, no i ludzie, którzy do nich uczęszczali, byli z nimi związani, którzy w naszym regionie do końca II wojny światowej liczebnie zdecydowanie dominowali nad katolikami… – wszystko to skłania do refleksji.

W tym roku przypada święto 500-lecia reformacji, wielkiego ruchu społecznego, którego początki łączą się z działalnością Marcina Lutra i jego protestem przeciwko handlowi odpustami w Kościele Zachodnim. W 1517 roku ten augustiański mnich ogłosił w Wittenberdze 95 tez do dyskusji nad tym problemem. Z czasem Luter opracował zasady odnowy Kościoła. Z kolei w 1530 roku jego najbliższy współpracownik, Filip Melanchton, przedstawił cesarzowi Wyznanie augsburskie, w którym znalazły się podstawowe założenia ewangelicyzmu. Na Śląsku początki luteranizmu związane są głównie z Wrocławiem, gdzie zmiany zapoczątkował znany kaznodzieja Jan Hess, zaproszony w 1524 roku do objęcia parafii we Wrocławiu…

Ta historia jest niezwykle zajmująca, pełna bohaterstwa i krwi, mądrości i głupoty ludzi, osobistych zmagań ludzi, którzy ją tworzyli. Warto ją poznać. Otworzyć jak książkę. Dobrą. Mądrą. Piękną. Skłaniającą do refleksji.

Zapraszamy:)

Małgorzata Lutowska, Powierzony klucz

Małgorzata Lutowska, Dla siebie znalezioną ścieżką

Cezary Wiklik, Kościół Łaski. Świątynia symboli i tajemnic

Cezary Wiklik, Opowieści niezwykłe o Kościele Łaski w Jeleniej Górze