Treść główna

Ludność żydowska w Jeleniej Górze po 1945 roku

Kolejna ciekawa książka przybliżająca życie Żydów w naszym regionie. Wobec wszechogarniającej nienawiści, może warto pochylić się nad losami mieszkańców pochodzenia żydowskiego.

Książka „Ludność żydowska w Jeleniej Górze po 1945 roku” jest wynikiem szczegółowych badań historycznych dotyczących dziejów Żydów polskich i niemieckich, którzy tuż po zakończeniu II wojny światowej zamieszkiwali nasze miasto i region. Poprzez działalność konkretnych instytucji – komitetu żydowskiego, szkoły żydowskiej, oddziału Towarzystwa Ochrony Zdrowia możemy poznać specyfikę funkcjonowania tej społeczności, jej problemy, a także losy poszczególnych osób. Publikacja ta, będąca pierwszym tego typu opracowaniem dotyczącym regionu Karkonoszy, z pewnością poszerzy dotychczasową wiedzę o losach żydowskich mieszkańców Jeleniej Góry.

Wykład

Publikacja dofinansowana ze środków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny

Prezentacja_JG