Treść główna

Recenzja „Gałęzi Ducha Gór” Konrada Jaskólskiego w „Nowych Książkach”

Recenzja “Gałęzi Ducha Gór” Konrada Jaskólskiego w “Nowych Książkach”

W październikowym numerze miesięcznika „Nowe Książki” Grzegorz Tomicki, poeta, prozaik i krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, stale współpracujący z miesięcznikami „Twórczość”, „Odra” i „Nowe Książki”, kwartalnikami „FA-art” i „Arterie” oraz Polskim Portalem Psychologii Społecznej napisał recenzję książki Konrada Jaskólskiego „Gałąź Ducha Gór”. Tekst nosi tytuł Pochwała humoru, wyobraźni i tajemnicy i wyraźnie zachęca do przeczytania tej znakomitej książki dla dzieci, młodzieży i… dorosłych.

W tytułowej gałęzi Grzegorz Tomicki widzi synonim wyzwolonej, dziecięcej wyobraźni, której zresztą udało się nie utracić samemu autorowi książki. Przeczytać możemy o podobieństwach Gałęzi do Alicji w Krainie Czarów Lewisa Carrolla, o programowym antyracjonalizmie książki, o Duchu Gór, „który jest tym, czym nie jest” i o dobrym humorze czytelnika po lekturze filozoficznych bajek Jaskólskiego.

Miło nam, że nasza książka została zauważona i doceniona przez tak prestiżowe czasopismo kulturalne, jakim jest ogólnopolski miesięcznik „Nowe Książki”