Tel.: 75 75 222 15
  Fax: 75 75 262 10
Kom.: 602 18 06 43
adrem@adrem.jgora.pl
Rocznik-2017

32,50 zł

 • Rocznik-2017

Rocznik Jeleniogórski T. XLIX (2017)

 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis produktu

ARTYKUŁY

 • Stanisław Firszt, Odkrycia i badania archeologiczne w Lwówku Śląskim i jego okolicy (stan do początku 2014 roku)
 • Magdalena Barbara Opęchowska, Wkład pierwszej generacji kupców jeleniogórskich w rozwój miasta w czasach nowożytnych (rodziny: Mentzel, von Buchs, Glafey)
 • Justyna Wierzchucka, Szkła z cieplickiej pracowni Schneidera w zbiorach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
 • Maciej Szymczyk, Fabryka papieru w Jeleniej Górze – Zabobrzu
 • Dorota Lercher-Kamińska, „Teatr Natury” w przestrzeni Karkonoszy 1900-1945
 • Karolina Pawlikowska, Rolnicze spółdzielnie produkcyjne powiatu kamiennogórskiego w latach 1950-1957, cz. 2 – analiza społeczna
 • Ivo Łaborewicz, Nazwy ulic Bolkowa w ujęciu historycznym
 • Marek Szajda, Pomniki i tablice pamiątkowe w Jeleniej Górze w latach 2012-2017
 • Marek Obrębalski, Struktura i specjalizacja funkcjonalna Jeleniej Góry w latach 2010-2016

ARCHIWALIA

 • Małgorzata Kysil, Dwa tomy manuskryptów Antona Altmanna, kronikarza Schaffgotschów, na tle przed- i powojennych losów Biblioteki Majorackiej w Cieplicach
 • Stanisław Firszt, Wyniki kwerendy w sprawie rozproszonych zbiorów Schaffgotschów, przeprowadzonej w okresie od 2015 do poł. 2017 r.
 • Małgorzata Kysil, Nagrobki Schaffgotschów w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śląskim i historia Hansa II z Gryfa w świetle źródeł archiwalnych i artefaktów
 • Wojciech Giermaziak, Exlibrisy i grafika z księgozbioru Biblioteki Majorackiej Schaffgotschów w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie
 • Ivo Łaborewicz, Sprawozdania PPR z obchodów 1 Maja w Karpnikach i Cieplicach Śląskich Zdroju w 1948 r.

VARIA

 • Henryk Mitraszewski, Powszechna wystawa krajowa we Lwowie w 1894 r.
 • Zbigniew Adamski, Moje wspomnienia z pracy w Dolnośląskiej Fabryce Włókien Sztucznych późniejszej ZWCh „Chemitex-Celwiskoza” w Jeleniej Górze
 • O. Gerard Brumirski, Dzieje zakonu pijarów na ziemiach polskich w latach 1830-1972
 • Krzysztof Sawicki, Kościół ewangelicki w Kowarach – świątynia, której już nie ma…
 • Henryk Magoń, Czy tramwaje w Jeleniej Górze?

SPRAWOZDANIA

 • Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego we Wrocławiu Od- dział w Jeleniej Górze za rok 2016
 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry za lata 2016-2017
 • Sprawozdanie z działalności Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego za lata 2016-2017
 • Sprawozdanie z działalności Koła Polskiego Związku Filatelistycznego nr 2 w Jeleniej Górze
 • Sprawozdanie z działalności Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 • Jeleniogórski Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Ogólny plan pracy Oddziału Jeleniogórskiego w 2017 roku i jego wykonanie
 • Sprawozdanie z działalności Grupy „Pi-art” za lata 2014-2017
 • Western City sprawozdanie za rok 2017
 • Regionalne informacje krajoznawcze za rok 2015

RECENZJE I NOTY WYDAWNICZE

 • Z Českého Ráje a Podkrkonoší. Vlastivédná Ročenka (Ivo Łaborewicz)
 • Przemysław Nocuń (red.), Wieża Książęca w Siedlęcinie w świetle dotychczasowych badań, Podsumowanie na 700-lecie budowy obiektu (Stanisław Firszt)
 • Secesja i Jelenia Góra. Obraz miasta i epoki (Małgorzata Sokal)
 • Małgorzata Wanke-Jakubowska, Maria Wanke-Jerie, Potrzeba ludzi przyzwoitych. Roman Niegosz. Życie dla Polski (Marek Szajda)
 • Jeleniogórskie szaleństwo indeksowania – indeks osobowy (dla): Łuczyński Romuald M[ariusz], Uzdrowiska sudeckie w latach 1945-1950 (Grzegorz Pisarski)

IN MEMORIAM

 • Ewa Andrzejewska (Janina Hobgarska)
 • Wojciech Zawadzki (Janina Hobgarska)
 • Jerzy Wiklendt (Jan Foremny)
 • Tomasz Pryll (Przemysław Wiater)

KRONIKA

 • Czesław Margas, Kronika jeleniogórska
 • Kronika Piechowic 2016
 • Mapy i plany Jeleniej Góry w jednej teczce

Dodatkowe informacje

Waga 0.700 kg
Wymiary 24.5 x 17 x 2 cm
Format w cm:

17 x 24,5

Oprawa:

miekka, klejona

Ilość stron:

390

Wydawca:

Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry

Rok wydania:

2017

ISBN:

ISSN 0080-3480