Tel.: 75 75 222 15
  Fax: 75 75 262 10
Kom.: 602 18 06 43
adrem@adrem.jgora.pl
Ilustrowana Kronika Miasta Jelenia Góra na Śląsku

36,00 zł

 • Ilustrowana Kronika Miasta Jelenia Góra na Śląsku

Ilustrowana Kronika Miasta Jelenia Góra na Śląsku

Po wydaniu tłumaczeń kronik J.D. Hansela i J.K. Herbsta dla miłośników historii miasta tłumaczenie trzeciej „Kroniki Miasta Jeleniej Góry na Śląsku” napisana, opracowana i wydana przez Moritza Fridricha Vogta. Kronika zawiera historyczno-topograficzny opis od początku aż po czasy obecne. Ostatnie egzemplarze!

SKU: K626 Kategorie: , , Autor:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis produktu

SPIS TREŚCI

I. Położenie i początki miasta Jelenia Góra i należącego do niego Hausberg, jego pierwsi mieszkańcy;pierwsi władcy miasta i jego herb

II. Ciąg dalszy przekazów historycznych o najdawniejszych czasach Jeleniej Góry aż do początków XVI wieku

III. Przekazy historyczne o Jeleniej Górze z XVI wieku

IV. Przekazy historyczne o Jeleniej Górze z XVII wieku

 • Rozdział pierwszy. Historia miasta do pokoju westfalskiego (1648 r.)
 • Rozdział drugi. Historia miasta od pokoju westfalskiego (1648-1700)

V. Historyczne informacje o Jeleniej Górze z XVIII wieku

 • Rozdział pierwszy. Historia miasta przed wojnami śląskimi 1701-1740
 • Rozdział drugi. Historia miasta podczas wojen śląskich 1740-1763
 • Rozdział trzeci. Historia miasta Jelenia Góra po wojnach śląskichod 1736 do 1800 r.

VI. Historia miasta Jelenia Góra w XIX wieku od roku 1801 do końca roku 1874

VII. Historia wybranych instytucji pożytku publicznego i dobroczynnych w mieście, tutejszych stowarzyszeń publicznych, legatów, fundacji i stypendiów; miejsc rozrywki i miejsc widoko­wych w pobliżu miasta; ponadto krótka informacja na temat zarządzania sprawami miasta oraz liczby mieszkańców w roku 1874, częściowo z odniesieniem do minionych czasów

 • Rozdział pierwszy. Kościoły, szkoły i ratusz
 1. Miejski kościół parafialny, jego proboszczowie, kapłani i organiści
 2. Kościół św. Anny
 3. Kościół św. Marii
 4. Kościół św. Ducha oraz cmentarz pod tym samym wezwaniem
 5. Katolicka szkoła elementarna i jej nauczyciele
 6. Ewangelicki Kościół Łaski Krzyża Chrystusowego, jego duchowni, przewod­niczący Rady Kościelnej, przedstawiciele parafii, organiści i kantorzy oraz należący do kościo­ła cmentarz
 7. Królewskie gimnazjum i jego rektorzy, prorektorzy, konrektorzy, starsi na­uczyciele, nauczyciele i kantorzy
 8. Ewangelicka szkoła elementarna, średnia i wyższa dla córek, jej rektorzy, konrektorzy i pozostali nauczyciele
 9. Boisko gimnastyczne
 10. Prywatne instytuty szkolne
 11. Szkoła kształcenia zawodowego
 12. Szkoła adeptów handlowych
 13. Synagoga
 14. Ratusz
 • Rozdział drugi. Instytucje użytku publicznego, instytucje dobroczynne, legaty, fundacje i stypendia
 1. Kasa oszczędnościowa
 2. Fundacje dobroczynne
 3. Stowarzyszenie kobiet
 4. Towarzystwo kredytowe
 5. Urządzenia do gaszenia pożarów i straż pożarna
 6. Strzelectwo
 7. Dom Opieki p.w. Bożego Ciała
 8. Przytułek dla biednych
 9. Fundacja św. Ducha i Wszystkich Świętych
 10. Kasa chorych dla podwładnych, czeladników i członków abonamentowych
 11. Sierociniec von Buchsa
 12. Szkoła Przemysłowa dla Dziewcząt
 13. Obywatelski instytut pomocy [Biirger-Rettungs-Institut]
 14. Prywatna kasa zapomogowa (jałmużny)
 15. Legat kupca Heßa dla znajdujących się w potrzebie zdolnych do pracy rzemieślników, robotników nakładczych oraz ich małżonek
 16. Legat kupca Heßa dla ubogich czeladników rzemieślniczych
 17. Fundacja księcia Fryderyka Wilhelma
 18. Fundusz rozwiązanego Towarzystwa pracowników handlowych
 19. Łaźnia miejska
 • Rozdział trzeci. Punkty widokowe i miejsca rozrywki w pobliżu miasta
 1. Wzgórze Krzywoustego [Hausberg]
 2. Wzgórze Krzywoustego [Cavalierberg]
 3. Paulinum – Krzyżna Góra [Der Kreuzberg]
 4. Borowy Jar [Sattlerschlucht]
 5. Helikon [Der Helicon]
 6. Hala win Muslera
 • Rozdział czwarty. Krótka informacja na temat zarządzania, stanu spraw gminnych i licz­by mieszkańców miasta Jelenia Góra w 1874 r., częściowo w 1875 r., a także w czasach wcze­śniejszych

Dodatkowe informacje

Waga 0.9 kg
Wymiary 15 x 4 x 21 cm
Format w cm:

15 x 21

Oprawa:

twarda

Ilość stron:

600

Wydawca:

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Rok wydania:

2008

ISBN:

978-83-910548-7-1