Ludność żydowska w Jeleniej Górze po 1945 roku

45,00 

5 w magazynie

Autor:

Dostępna od 1 lipca!

Niniejsza monografia zawiera szalenie obszerny obraz sytuacji Żydów w Jeleniej Górze tuż po wojnie. Atutem tej pracy jest tytaniczna wręcz kwerenda archiwalna, dająca podwaliny dla solidnego studium, które znajdzie czytelników nie tylko wśród lokalnej publiczności zainteresowanej historią miasta, ale poszerzy listę literatury dotyczącą powojennej historii Żydów na Dolnym Śląsku.

z recenzji dr Katarzyny Friedly

Część historiograficzna zasadniczo obejmuje okres 1945-1956, ale autor sięga w przeszłość, przedstawiając dzieje społeczności żydowskiej Jeleniej Góry przez wybuchem II wojny światowej, jak i do czasów najnowszych, pisząc o „popaździernikowych” losach obiektów związanych z diasporą żydowską. […] [Książka] można liczyć na znaczącą recepcję w kręgu zainteresowanych dziejami stolicy Karkonoszy, Dolnego Śląska, jak i powojennych losów ocalałej społeczności polskich Żydów.

z recenzji dr hab. Małgorzaty Ruchniewicz, prof UWr 

Spis treści

  • Wykaz skrótów
  • Wstęp

Rozdział 1
Sytuacja ludności żydowskiej w Polsce po Zagładzie

Rozdział 2
Żydzi niemieccy w regionie Karkonoszy w okresie 1945-1947

Rozdział 3
Komitet Żydowski w Jeleniej Górze

Rozdział 4
Szkolnictwo żydowskie

Rozdział 5
Oddział Towarzystwa Ochrony Zdrowia

Rozdział 6
Antysemityzm

Rozdział 7
Życie społeczno-polityczne, religijne i kulturalne

Rozdział 8
Jeleniogórscy Żydzi: studium przypadku rodziny Fełdmanów

  • Zakończenie
  • Wybór źródeł
  • Bibliografia
  • Streszczenia w języku angielskim i niemieckim
  • Indeks osobowy
  • Indeks nazw geograficznych

Autor: Marek Szajda

Waga 730 kg
Wymiary 24 × 17 × 2,5 cm
Oprawa

miękka ze skrzydelkami

Rok wydania

2021

Wydawca

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" Wrocław