Tel.: 75 75 222 15
  Fax: 75 75 262 10
Kom.: 602 18 06 43
adrem@adrem.jgora.pl

Regulamin

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez przedsiębiorstwo:

Wydawnictwo-Poligrafia AD REM
al. Wojska Polskiego 91
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 222 15
NIP 611-125-61-83
Konto bankowe: Alior Bank 54 2490 0005 0000 4500 8197 1681

§ 2

Za towary uważamy książki, multimedia, książki audio, puzzle, filmy, oraz literaturę obcojęzyczną. Dostarczamy je do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej (na życzenie Klienta) albo przygotowujemy do odbioru własnego w siedzibie naszej firmy.

§ 3

Klient wybiera towar z oferty Księgarni prezentowanej na stronie internetowej i składa zamówienie przez stronę. Oferta Księgarni ma charakter wiążący przez okres jej prezentacji na wyżej wymienionej stronie i do czasu wyczerpania zapasu danego tytułu w magazynie.

§ 4

Cena wyświetlana przy tytule nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionego towaru. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się: cena towaru i cena przesyłki.

§ 5

Firma AD REM dokłada wszelkiej staranności, aby oferta jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji czy parametrów technicznych) informacje zawarte na naszych stronach nie mogą być jednak (o ile nie zaznaczono inaczej) traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Księgarnię dokonane e-mailem z informacją o przyjęciu zamówienia oraz potwierdzenie zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie na wskazany link w otrzymanej wiadomości (e-mail) z Księgarni, wpłynięcie należnej kwoty na konto Księgarni. W przypadku braku takiego potwierdzenia bądź wpłaty, Księgarnia zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.

§ 7

W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Księgarni w ciągu trzech dni roboczych, prosimy o kontakt e-mailowy: ksiegarnia@adrem.jgora.pl lub telefoniczny: 75 75 222 15.

§ 8

Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie.

§ 9

O braku w magazynie jakiegokolwiek zamówionego tytułu powiadamiamy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 10

W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji towarów i wystąpią trudności z uzyskaniem wszystkich zamówionych tytułów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy zamówienie realizowane będzie w dłuższym czasie (tylko opłata jednorazowa). Jednak na życzenie Klienta Księgarnia może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od niego koszty przesyłki.

§ 11

Zamówienia na towary realizowane są zgodnie z czasem podanym pod danym tytułem.

§ 12

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane w ciągu 48 godzin roboczych od momentu jego potwierdzenia przez Klienta – zaksięgowane pieniądze – (średni czas oczekiwania na przesyłkę 5 dni). W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Księgarni. Księgarnia nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską czy firmę kurierską.

§ 13

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, Księgarnia zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.

§ 14

Księgarnia oferuje formy płatności:
1) za pobraniem – za przesyłkę Klient płaci przy odbiorze listonoszowi lub w urzędzie pocztowym.
2) przelewem – przesyłka zostanie wysłana po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy Księgarni, nr rachunku: Alior Bank 54 2490 0005 0000 4500 8197 1681
3) przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych www.przelewy24.pl – przesyłka zostanie wysłana po wpłynięciu pieniędzy na rachunek na www.przelewy24.pl

§ 15

Każdy Klient otrzymuje od Księgarni dowód zakupu. Jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT, musi podać dane do faktury (nazwę firmy, adres, numer NIP, telefon). W przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon sprzedaży.

§ 16

Złożone zamówienie może być anulowane drogą telefoniczną: 75 75 222 15 z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

§ 17

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie zwrócić zakupiony towar. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie został w żaden sposób zniszczony lub – w przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych – nie zostało usunięte oryginalne opakowanie towaru. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu. Księgarnia gwarantuje zwrot ceny towaru. Pieniądze zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu zwrotnej przesyłki. Za odesłanie towaru płaci Klient.

§ 18

W przypadku reklamacji wadliwego towaru, prosimy o niezwłoczne przesłanie Pocztą Polską wadliwego towaru do Księgarni. Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu wraz z opisem przyczyny zwrotu. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeżeli tylko będzie taka możliwość. Jeżeli takiej możliwości nie będzie, Klient może odstąpić od umowy, bądź też złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny wadliwego towaru. Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady techniczne. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych, jednakże Księgarnia podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w jak najkrótszym możliwym czasie.

§ 19

Liczba zamawianych tytułów nie jest ograniczona, chyba że zaznaczono inaczej.

§ 20

Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

§ 21

Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Księgarni wyłącznie w celach informacyjnych.

§ 22

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych adrem.jgora.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

§ 23

Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować na e-mail: ksiegarnia@adrem.jgora.pl.
Osoba kontaktowa: Sandra Nejranowska