Treść główna

Regulamin

§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez przedsiębiorstwo:

Wydawnictwo Poligrafia AD REM
al. Wojska Polskiego 91, 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 222 15
NIP 611-125-61-83
Konto bankowe: Alior Bank 23 2490 0005 0000 4600 3738 8177

§ 2. Za towary uważamy książki, multimedia, książki audio, puzzle, filmy, oraz literaturę obcojęzyczną. Dostarczamy je do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej (na życzenie Klienta) albo przygotowujemy do odbioru własnego w siedzibie naszej firmy.

§ 3. Klient wybiera towar z oferty Księgarni prezentowanej na stronie internetowej i składa zamówienie przez stronę. Oferta Księgarni ma charakter wiążący przez okres jej prezentacji na wyżej wymienionej stronie i do czasu wyczerpania zapasu danego tytułu w magazynie.

§ 4. Cena wyświetlana przy tytule nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionego towaru. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się: cena towaru i cena przesyłki. Koszty przesyłki podawane są przy wyborze opcji dostawy. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich.
UWAGA. Przesyłki zwykłe (list zwykły) realizowane przez Pocztę Poczta Polska nie są rejestrowane, dlatego nie gwarantujemy dostawy zamówienia.

§ 5. Firma AD REM dokłada wszelkiej staranności, aby oferta jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji czy parametrów technicznych) informacje zawarte na naszych stronach nie mogą być jednak (o ile nie zaznaczono inaczej) traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.

§ 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Księgarnię dokonane e-mailem z informacją o przyjęciu zamówienia oraz potwierdzenie zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie na wskazany link w otrzymanej wiadomości (e-mail) z Księgarni, wpłynięcie należnej kwoty na konto Księgarni. W przypadku braku takiego potwierdzenia bądź wpłaty, Księgarnia zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.

§ 7. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Księgarni w ciągu trzech dni roboczych, prosimy o kontakt e-mailowy: ksiegarnia@adrem.jgora.pl lub telefoniczny: 75 75 222 15.

§ 8. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie.

§ 9. O braku w magazynie jakiegokolwiek zamówionego tytułu powiadamiamy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 10. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji towarów i wystąpią trudności z uzyskaniem wszystkich zamówionych tytułów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy zamówienie realizowane będzie w dłuższym czasie (tylko opłata jednorazowa). Jednak na życzenie Klienta Księgarnia może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od niego koszty przesyłki.

§ 11. Zamówienia na towary realizowane są zgodnie z czasem podanym pod danym tytułem.

§ 12. Zamówienie na towary zostanie zrealizowane w ciągu 48 godzin roboczych od momentu jego potwierdzenia przez Klienta – zaksięgowane pieniądze – (średni czas oczekiwania na przesyłkę 5 dni). W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Księgarni. Księgarnia nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską czy firmę kurierską.

§ 13. Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, Księgarnia zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.

§ 14. Księgarnia oferuje formy płatności:
1) za pobraniem – za przesyłkę Klient płaci przy odbiorze kurierowi
2) przelewem – przesyłka zostanie wysłana po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy Księgarni, nr rachunku: Alior Bank 23 2490 0005 0000 4600 3738 8177
3) przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych www.przelewy24.pl – przesyłka zostanie wysłana po wpłynięciu pieniędzy na rachunek na www.przelewy24.pl

§ 15. Każdy Klient otrzymuje od Księgarni dowód zakupu. Jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT, musi podać dane do faktury (nazwę firmy, adres, numer NIP, telefon). W przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon sprzedaży.

§ 16. Złożone zamówienie może być anulowane drogą telefoniczną: 75 75 222 15 z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

§ 17. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie zwrócić zakupiony towar. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie został w żaden sposób zniszczony lub – w przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych – nie zostało usunięte oryginalne opakowanie towaru. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu. Księgarnia gwarantuje zwrot ceny towaru. Pieniądze zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu zwrotnej przesyłki. Za odesłanie towaru płaci Klient.

§ 18. W przypadku reklamacji wadliwego towaru, prosimy o niezwłoczne przesłanie Pocztą Polską wadliwego towaru do Księgarni. Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu wraz z opisem przyczyny zwrotu. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeżeli tylko będzie taka możliwość. Jeżeli takiej możliwości nie będzie, Klient może odstąpić od umowy, bądź też złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny wadliwego towaru. Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady techniczne. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych, jednakże Księgarnia podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w jak najkrótszym możliwym czasie.

§ 19. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie zostały zapisane na nośniku materialnym.

§ 20. Liczba zamawianych tytułów nie jest ograniczona, chyba że zaznaczono inaczej.

§ 21. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

§ 22. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Księgarni wyłącznie w celach informacyjnych.

§ 23. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych adrem.jgora.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Państwa dane mogą być przekazane do podmiotów świadczących na naszą rzecz jedynie usługi płatnicze. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

§ 24. Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować na e-mail: ksiegarnia@adrem.jgora.pl. Osoby kontaktowe: Weronika Daukszewicz, Beata Leśniak

§ 25. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem państwa danych osobowych jest: Wydawnictwo Poligrafia AD REM, al. Wojska Polskiego 91, 58-500 Jelenia Góra, NIP 611-125-61-83 (dalej także jako: Administrator).
 2. Kontakt z administratorem może odbyć się drogą mailową, pod adresem: adrem@adrem.jgora.pl, drogą telefoniczną, pod numerem: 75 75 222 15 lub tradycyjnym listem na adres: Wydawnictwo Poligrafia AD REM, al. Wojska Polskiego 91, 58-500 Jelenia Góra.
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla zawarcia i realizacji zamówienia.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.
 6. Państwa dane nie są przekazywane i udostępniane innym podmiotom. Państwa dane mogą być przekazane do podmiotów świadczących na naszą rzecz jedynie usługi płatnicze (Przelewy24).
 7. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny ani nie podlegają profilowaniu.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz innych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji księgowych dotyczących tej umowy.
 9. Infrastruktura techniczna i system informatyczny po stronie adrem.jgora.pl spełnia następujące warunki:
  – pomieszczenie zabezpieczone jest drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej >= 30 min.
  – pomieszczenia wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy
  – dostęp do pomieszczeń objęty jest systemem kontroli dostępu
  – dostęp do pomieszczeń kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych
  – dostęp do pomieszczeń jest w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników nadzorowany przez służbę ochrony za pomocą systemu CCTV
  – dostęp do pomieszczeń przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony za pomocą CCTV
  – pomieszczenia zabezpieczone są przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojącej gaśnicy
  – zastosowano specjalistyczne oprogramowanie typu firewall
  – zastosowano oprogramowanie służące do wykrywania prób nieuprawnionego dostępu
  – zastosowano oprogramowanie antywirusowe i antyspamowe
  – zainstalowano certyfikat SSL podpisany algorytmem RSA.

§ 26. Potwierdzenie przetwarzania danych osobowych

W razie braku odmiennych postanowień pojęcia zawarte w poniższej umowie mają tożsame znaczenie z tymi, jakie są zawarte w Regulaminie sklepu internetowego adrem.jgora.pl

DEFINICJE:

 • Umowa Główna: Umowa rozumieniu Regulaminu Księgarnia AD REM, w związku z którą zawierana jest Umowa Powierzania.
 • Umowa Powierzania: Poniższa umowa.
 • Sklep AD-REM: Wydawnictwo Poligrafia AD REM, al. Wojska Polskiego 91, 58-500 Jelenia Góra, NIP 611-125-61-83. Zwany także Procesorem.
 • Klient: Podmiot zlecający Sklep AD REM świadczenie usług na podstawie Umowy Głównej. Zwany także Administratorem.
 • Usługa: Usługa świadczona na podstawie Umowy Głównej.
 • Regulamin: Regulamin Sklepu AD REM
 • RODO (Rozporządzenie ogólne o Ochronie Danych Osobowych, zwane też GDPR (ang. General Data Protection Regulation): Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.
 • Opłata: Opłata, jaką Klient uiszcza z tytułu świadczenia Usługi w oparciu o Umowę Główną.
 1. Klient oświadcza, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Usługi, oraz że przetwarzanie przez niego danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie danych w ramach Umowy Powierzania odbywa się w imieniu Klienta będącego Administratorem Danych.
 2. Klient wyrażając zgodę na realizację Usługi oraz akceptując Regulamin powierza Sklepowi AD REM przetwarzanie danych osobowych w ramach Usługi i na czas jej trwania tylko w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi.
 3. Zawarcie Umowy oraz akceptacja Regulaminu stanowi udokumentowane polecenie, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a RODO.
 4. Sklep AD REM zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu w ramach Umowy dane w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodny z Umową oraz Umową Powierzania.
 5. Sklep AD REM zobowiązuje się̨ podjąć wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, tj. uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Sklep AD REM wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
 6. Sklep AD REM zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych zobowiązane zostały do prawidłowej ochrony tych danych – zgodnie z przepisami RODO, a także zostały zobowiązane do zachowania Danych w tajemnicy.
 7. Sklep AD REM jako podmiot przetwarzający może korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających (Podprocesor), tylko za uprzednią szczegółową zgodą lub ogólną pisemną zgodą Klienta, jako administratora danych.
 8. Biorąc pod uwagę̨ charakter przetwarzania, Sklep AD REM zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Administratorem przez cały okres trwania powierzenia przetwarzania danych osobowych, w sposób umożliwiający wywiązywanie się przez Administratora z obowiązków wynikających z art. 32-36 RODO
 9. Po zakończeniu świadczenia Usługi na podstawie Umowy Głównej Sklepu AD REM zależnie od decyzji Klienta usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych.
 10. Sklep AD REM udostępni na pisemne żądanie Klienta wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków dla zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych oraz umożliwia Klientowi lub audytorowi upoważnionemu przez Klienta przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się̨ do nich.
  – 10.1. W przypadku chęci przeprowadzenia audytu Klient zawiadomi Sklep AD REM na drodze tradycyjnej formie pisemnej, listem poleconym o zamiarze przeprowadzeniu audytu wraz ze wskazaniem osób upoważnionych, proponowanego terminu, zakresu, czasu trwania oraz potrzebnych informacji i dokumentów. Procesor w takim wypadku wyznaczy możliwe terminy w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania powiadomienia od Administratora.
  – 10.2. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu obciążają Klienta.
  – 10.3. Audyt nie może spowodować jakichkolwiek zakłóceń w bieżącej działalności Sklepu AD REM, w przeciwnym razie Sklep AD REM ma prawo przerwać audyt w każdym czasie jego trwania.
  – 10.4. Sklep AD REM ma prawo odmówić zgody na audyt jeżeli jego przeprowadzenia mogłoby doprowadzić do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności jeżeli te działania mogłyby w sposób bezprawny zagrozić ujawnieniu lub bezpieczeństwu innych danych osobowych przetwarzanych przez Procesora. W takim przypadku Procesor jest obowiązany w sposób jasny i wyczerpujący uzasadnić Administratorowi swoje stanowisko i w miarę̨ możliwości zapewnić przeprowadzenie audytu lub inspekcji lub udzielić informacji i udostępnić dokumenty w inny sposób.
 11. Sklep AD REM niezwłocznie informuje Klienta, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów prawa. Sklep AD REM zobowiązany zawiadomić Administratora danych o każdym podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych — nie później niż̇ w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od chwili powzięcia informacji o podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych.
 12. Sklep AD REM odpowiada względem Klienta za szkody spowodowane przetwarzaniem powierzonych danych osobowych wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które RODO nakłada na niego bezpośrednio, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Klienta lub wbrew tym instrukcjom – do wysokości Opłaty abonamentowej.
 13. Umowa powierzania danych obowiązuje od dnia zawarcia Umowy i obowiązuje przez czas nieoznaczony, nie dłużej jednak niż Umowa Główna. Umowa Powierzenia wygasa wraz z wygaśnięciem Umowy Głównej bez względu na przyczynę̨ wygaśnięcia.