Treść główna

Publikacje autorskie

młoda dziewczyna pisze w notatniku - Wydawnictwa autorskie

Publikacje autorskie to książki wykonywane na zlecenie i do dyspozycji Autora/właściciela treści (tekstu i ilustracji). Mogą zostać wydane w nakładach od 1 do kilkuset egzemplarzy. Jest to druk cyfrowy, możliwa jest personalizacja egzemplarzy (numerowanie, indywidualne dedykowanie, podpisywanie).

Publikacje autorskie wykonujemy zgodnie ze sztuką wydawniczą. Mogą zostać opatrzone numerem ISBN i znaleźć się w zbiorach Biblioteki Narodowej (zasady nadawania numerów ISBN pod linkiem: https://www.bn.org.pl/dla-wydawcow/isbn/zasady-nadawania-isbn).

Świadczymy kompleksowe usługi wydawnicze obejmujące:

 • opracowanie tekstu,
 • opracowanie i przygotowanie (obróbkę) ilustracji,
 • redakcję techniczną,
 • korektę techniczną i literacką,
 • profesjonalne łamanie tekstu (do druku i publikacji cyfrowej – ebook),
 • przygotowanie do druku i publikacji w internecie,
 • druk i oprawę.

ETAPY PROCESU WYDAWNICZEGO

Przyjmowanie prac do wyceny i publikacji

Prosimy o nadsyłanie tekstów w plikach – jako cała publikacja – lub w częściach – koniecznie ponumerowanych w kolejności, w jakiej będą publikowane.

Materiał ilustracyjny -oryginały do skanowania albo pliki – najlepiej w osobnych katalogach, pliki jak najlepszej jakości.

Na potrzeby kalkulacji można przesłać tylko próbkę tekstu z opisem (wg pkt. 2)

Informujemy, że teksty przesłane do nas w celu wyceny lub oceny są zgrywane tylko czasowo na potrzeby wykonania kalkulacji w miejscu niedostępnym dla kogokolwiek spoza Wydawnictwa.
Po zakończeniu procesu wyceny są one usuwane.

Wycena

Informacje potrzebne do kalkulacji

Prosimy o przesłanie niżej wymienionych informacji poprzez formularz znajdujący się na dole strony.

 • ilość stron tekstu albo ilość znaków (ze spacjami),
 • ilość ilustracji wraz z informacją, czy w druku mają być kolorowe czy czarno-białe z podaniem orientacyjnej ilości stron, jakie zajmą (szacunkowo),
 • czy rozmieszczenie ilustracji będzie w tekście rozrzucone czy też zblokowane (szczególnie ważne dla ilustracji kolorowych)?,
 • czy w treści znajdują się tabele i wykresy – czy są sformatowane czy też potrzebują obróbki cyfrowej?
 • preferowany format książki (jeśli nie ma, po zapoznaniu się z treścią publikacji zaproponujemy taki format, który jest dla danych publikacji najczęściej stosowany albo po prostu pasuje – oczywiście ostateczną decyzję podejmuje Autor),
 • rodzaj oprawy: miękka (okładka kartonowa, klejenie bloku) albo twarda introligatorska (blok szyty nićmi, oprawa tekturowa oklejana),
 • preferowany nakład książki (minimalny: 20 egz., do 300 egz. – druk cyfrowy, powyżej 300 egz. – druk offsetowy).

Na podstawie tych danych przedstawimy szacunkową wycenę publikacji w kilku wersjach (dla np. kilku nakładów albo dla różnych form oprawy). Po wykonaniu składu, który potwierdzi ostateczną ilość stron – kalkulacja jest weryfikowana i potwierdzana ostatecznie.

Wydawnictwo podaje cenę wykonania nakładu zwykle w 3 częściach:

 1. Koszty druku i oprawy (ściśle zależne od ilości sztuk).
 2. Koszty składu komputerowego (w cenie redakcja techniczna, jedna korekta, projekt okładki, przygotowanie do druku oraz archiwizacja plików na cd – pliki poglądowe PDF).
 3. Koszty redakcji i korekty tekstu – koszt umowny, dodatkowy, ustalany po uzgodnieniach.

Umowa

W przypadku, gdy publikacja jest wydawana bez numeru ISBN (publikacje prywatne) albo z numerem z puli Autora, wydanie książki jest realizowane jako zlecenie – zamyka je faktura vat, która przenosi własność nakładu i całą odpowiedzialność za publikację na Zleceniodawcę.

W przypadku nadania publikacji numeru ISBN z puli Wydawnictwa AD REM konieczne jest obustronne zabezpieczenie praw autorskich poprzez zawarcie odpowiedniej umowy.

 • Podstawowym dokumentem jest umowa wydawnicza, zawierana w momencie podjęcia współpracy bez względu na źródło finansowania nakładu.
 • Umowa wydawnicza gwarantuje Wydawnictwu, iż publikacja nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz że Autor udostępnia swój tekst/ilustracje do jednokrotnej publikacji lub przekazuje je Wydawnictwu na własność.
 • Umowa wydawnicza Autorowi gwarantuje, że Wydawnictwo wykona publikację z jego tekstu zgodnie ze sztuką wydawniczą, za jego potwierdzeniem (zatwierdzenie do druku), na warunkach ustalonych w umowie.
 • Umowa wydawnicza określa zakres udzielonej licencji (nakład, zasięg terytorialny i czasowy, obszary użycia – tylko druk albo e-booki, użycie do promocji, tłumaczenia, dodruki, udostępnianie itd.) oraz warunki korzystania z niej.

Autor ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści. Powinien mieć świadomość działania ustawy o ochronie praw osobistych i danych osobowych, jeśli posługuje się w swojej książce nazwiskami lub danymi, szczególnie osób żyjących.

Redakcja, korekta tekstu

Wydawnictwo może dokonać redakcji i opracowania tekstu, jeśli przygotowany materiał takiej redakcji wymaga. Redakcja może również, po konsultacji z Autorem, zostać zlecona na zewnątrz, redaktorowi specjalizującemu się w danym rodzaju tekstów (np. redakcja literacka, naukowa itd.).

W zakresie usługi podstawowej Wydawnictwo wykonuje jedną korektę tzw. techniczną (literową), nie ingerując w styl i treść, a poprawiając jedynie oczywiste błędy (edytorskie i językowe).

Skład książki i zatwierdzenie do druku

Czas przygotowania publikacji do druku może trwać od kilku dni do kilkunastu tygodni.
Kończy się zawsze zatwierdzeniem do druku poprzez złożenie podpisu na wydruku lub potwierdzenie e-mailem przesłanej do zatwierdzenia wersji pliku przygotowanego do druku.

Druk i oprawa

Średni czas druku i oprawy publikacji OD dnia ZATWIERDZENIA do druku – to:

10-15 dni roboczych (2-3 tygodnie) dla książek w oprawie miękkiej, blok klejony.
20-30 dni roboczych (4-6 tygodni) dla nakładów w oprawie twardej, blok szyty.

Rozliczenia

Umówiona i potwierdzona po dokonaniu składu książki – ostateczna kwota za usługę – jest rozliczana:

W dniu zatwierdzenia publikacji do druku – zaliczka 50% – wpłata na konto lub do kasy na podstawie dowodu KP lub faktura zaliczkowa.
W dniu oddania nakładu Autorowi – pozostała kwota 50% wraz z dokumentem sprzedaży, tj. fakturą potwierdzającą przekazanie nakładu.

Wydawnictwa regionalne (współpraca z Wydawnictwem)

Wydawnictwo prowadzi małą Księgarnię Regionalną (sprzedaż detaliczna w Jeleniej Górze przy al. Wojska Polskiego 91), dystrybucję do kilkunastu punktów księgarskich w Kotlinie Jeleniogórskiej oraz sklep internetowy www.adrem.jgora.pl. Istnieją więc możliwości dystrybucji książek, choć są dość ograniczone, dlatego Wydawnictwo przyjmuje do sprzedaży tylko umówione tytuły w ustalonym nakładzie i tylko wtedy, kiedy dotyczą regionu Karkonoszy i najbliższych okolic.

Odbywa się to dwojako na zasadach:

 • współwydania, kiedy część kosztów wydania ponosi Wydawnictwo i dysponuje częścią nakładu (przy większych nakładach i na podstawie odrębnych umów autorskich)
  bądź
 • odkupywania od Autora książki po wydaniu, na podstawie pojedynczych umów kupna-sprzedaży sporządzanych za każdym razem na nabywaną ilość książek.

Na książki, które mają charakter publikacji okolicznościowych i okazjonalnych, nie nadaje się numerów ISBN.

Na publikacje, które spełniają wymogi określone przez ustawę i kwalifikują się do nadania numeru, nadawany jest ISBN:

 • Autora, jeśli autor takie numery posiada (namawiamy Autorów do pozyskania własnych numerów ISBN – wszelkie instrukcje są na stronie internetowej www.bn.org.pl, każdy Autor może zostać wydawcą swoich publikacji i w zbiorach narodowych gromadzone są one wówczas wyłącznie pod jego nazwiskiem)
 • Wydawnictwa, jeśli wyrazi na to zgodę i podpisze stosowne umowy autorskie
 • innej instytucji – za jej zgodą

Nadanie numeru ISBN oznacza umieszczenie publikacji w zbiorach narodowych Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie oraz kilkunastu bibliotek w całej Polsce, do których wysyła się tzw. egzemplarze obowiązkowe (przy nakładach do 100 szt. są to 2 egz. przekazywane po jednym do Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej, przy nakładach powyżej 100 szt. – należy przekazać do wskazanych w ustawie bibliotek łącznie 17 egz. – szczegóły https://www.bn.org.pl/dla-wydawcow/egzemplarz-obowiazkowy/liczba-egzemplarzy-obowiazkowych/).

Szanowni Autorzy!

Do każdej publikacji podchodzimy indywidualnie i za każdym razem przygotowywana jest wycena i umowa oraz ustalany przebieg współpracy.

Wszystkie publikacje, jakie ukazują się za pośrednictwem naszego Wydawnictwa, są archiwizowane na dyskach archiwalnych (oprócz płyt oddawanych Autorom).

Zapraszam do współpracy
Regina Chrześcijańska z Zespołem

  Szacunkowa cena książki

  Prosimy o podanie możliwie dużo informacji.

  Dodaj zdjęcie (wzór oprawy, okładki, tłoczenia itp.)

  Referencje naszych Klientów

  Referencje naszych Klientów

  Wydawnictwo AD REM zrealizowało na zlecenie Gminy Piechowice publikację historyczną - książkę w twardej oprawie. Polecamy usługi Wydawnictwa AD REM jako doświadczonego i profesjonalnego wydawcy książek.

  Gmina Miejska Piechowice

  Gmina Miejska Piechowice
  Referencje naszych Klientów

  Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Wydawnictwem AD REM głównie ze względu na jego doświadczenie oraz profesjonalne podejście do publikowanych materiałów.

  Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna

  Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna
  Referencje naszych Klientów

  Zlecenie zostało wykonane w terminie. Polecamy Wydawnictwo AD REM ze względu na profesjonalną obsługę i fachowy personel, z którym doskonale się współpracuje.

  Starosta Jeleniogórski

  Starosta Jeleniogórski
  Referencje naszych Klientów

  Mamy przyjemność zarekomendować usługi firmy AD REM, z którą współpracujemy od 2004 r. w zakresie realizacji wydawnictw oraz obsługi poligraficznej. Prace realizowane zostały zgodnie ze zleceniem, w terminie oraz z najlepszym efektem.

  Związek Gmin Karkonoskich

  Związek Gmin Karkonoskich
  Referencje naszych Klientów

  Współpraca z Ad-Rem to nie tylko rzeletne i merytoryczne działania, ale i wzajemne zrozumienie i przyjemność w realizacji często trudnych przedsięwzięć, które nie udałyby się z innymi podobnymi firmami.

  Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

  Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze