Treść główna

Przepisywanie rękopisów

kartka z tekstem napisanym odręcznie

Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze pozwala nam na sprawną zamianę rękopisów w pliki tekstowe. Przepisujemy z prędkością około 400 znaków na minutę, choć niektóre rękopisy (patrz ilustracja obok) trzeba jeszcze odszyfrować…

Ale jesteśmy w tym coraz lepsi!