Treść główna

Publikacje cyfrowe czyli e-booki

człowiek patrzący na tablet, przed nim stos książek

Przygotowanie e-booka różni się od przygotowania książki do druku tradycyjnego, ale zasady dobrego składu oraz redakcja tekstów – obowiązują wszędzie. Polecamy więc także publikacje cyfrowe w postaci e-booków, z elementami interaktywnymi oraz możliwością wykorzystania zasobów Internetu.