Treść główna

Redakcja i korekta tekstów

kobieta robiąca korektę tekstu

Polecamy usługi korekty i redakcji tekstów, szczególnie do opracowań, książek i gazet. Korzystamy z międzynarodowego systemu znaków korektorskich, współpracujemy z redaktorami naukowymi i literackimi. Ba, znamy ludzi, którzy potrafią napisać tekst na każdy temat i mamy na to dowody!