Treść główna

Sczytywanie tekstów z maszynopisów i druku

człowiek porównujący tekst na kartce z tym na monitorze

Nie tylko skanujemy i konwertujemy druk do plików tekstowych, ale także łączymy te pliki i czyścimy z chochlików, jakich nie wychwyci komputer, a zdarzają się i to często…