Pionierzy nart u Ducha Gór

49,00 

Brak w magazynie

Źródła i literatura dotyczące pionierów narciarstwa w Karkonoszach i Górach Izerskich do początków XX stulecia są skromne. Najważniejszy zbiór ze Szklarskiej Poręby —wiodącego wówczas ośrodka sportów zimowych – gminne archiwum, zaginął wiosną 1945 r. Podstawowe informacje dotyczące pionierskich lat białe-go szaleństwa znajdują się na szczęście w przyczynkarskich opisach dokonań karkonoskich narciarzy z przełomu wieków XIX i XX, notatkach prasowych oraz na marginesach różnorodnych monografii. Wiele ciekawych informacji znajduje się także w numerach wspaniałego regionalnego czasopisma „Der Wanderer im Riesengebirge” (pol. „Wędrowiec Karkonoski”). Organ prasowy Riesengebirgsverein (pol. Towarzystwo Karkonoskie) ukazywał się w latach 1881-1943, promując szeroko rozumianą turystykę i sporty górskie. Lokalnymi periodykami, z których dziś można czerpać nieco wiedzy o narciarstwie, były „Schreiberhauer Wochenblatt” (pol. „Tygodnik Szklarskoporębski”) oraz jeleniogórski „Der Bote aus dem Riesengebirge” (pol. „Goniec Karkonoski”). Ważnym materiałem źródłowym są artykuły jednego z pierwszych narciarzy w Sudetach — Oscara Vorwerga, drukowane w miesięczniku Towarzystwa Karkonoskiego. [VORWERG I-VIII] Dużą ilość istotnych informacji o dawnym narciarstwie zawiera, jak to określił przed ponad stu laty J. Kehling, „dzieło o karkonoskiej zimie” autorstwa Berthol-da Lessenthina. [KEHLING, S. 5] Opisując w 1901 r. Karkonosze oraz różnego rodzaju sporty zimowe weń uprawiane, rozmiłowany w białym szaleństwie wrocławianin, okrasił swe dzieło ciekawymi ilustracjami. [LEssENTHIN] Dostarczającą także niemało informacji jest publikacja Siegfrieda Becka, także poświęcona sportom zimowym w Karkonoszach ukazała się w 1912 r. [BECK] Interesujące dane dotyczące rozpowszechniania się narciarstwa w armii pruskiej zawiera artykuł Huberta Gruhna.

Spis treści

Wstęp 5

W śnieżnym pyle niejasności 11

Dlaczego w królestwie Rybenczala? 21

Rakiety, czyli karple 35

Pierwsze narty 39

Pierwsze ślizgi na Śląsku 47

Pionier śląskiego narciarstwa 51

Szusy w Szklarskiej Porębie 57

Po słonecznej stronie gór 61

Narciarstwo polskie 67

Techniki zjazdu 87

Dawny sprzęt narciarski 93

Niezbędne na zimowym szlaku 100

Moda i wygoda 108

Karkonoskie narciarstwo militarne  113

Skoki  117

Narty nieoczywiste i nie tylko 123

Windsraut, czyli z wiatrem panowie”  133

Razem raźniej. I skuteczniej   145

Nie każdy wracał cały, zdrów, żywy 149

Mały skok narciarza — wielki społeczności 155

Niech żyją narty!  159

Aneks 167

Literatura  175

Słowniczek nazw 181

Jest taka ideja 187

 

Autor: Przemysław Wiater