Tako rzecze Riphen Zabel

Przez 25 lat działalności Wydawnictwa Ad Rem zdołaliśmy przekazać w ręce naszych Czytelników szereg publikacji, które budowały obraz dziejów, kultury i przyrody Karkonoszy oraz ich najbliższych okolic. Wiele z tych książek wymagało wykonania trudnych i kosztownych tłumaczeń na język polski czy czasochłonnego przejrzenia specjalistycznych archiwaliów. Jednak dzięki współpracy i zaangażowaniu lokalnych instytucji kultury było to możliwe, i publikacje takie jak Znane i nieznane historie o awanturniczym i sławnym w całym świecie Rzepiórze Johannesa Praetoriusa czy Duch Gór – Rübezahl Lucyny Biały mogły ujrzeć światło dzienne. Wszelako niewielki nakład tych i innych tytułów oraz ogromne zainteresowanie nimi Czytelników sprawiły, że książki te bardzo szybko zniknęły z naszych zasobów, stając się na wydawniczym rynku białymi krukami. Chcąc na powrót uczynić je dostępnymi – do czego zachęciły nas liczne prośby miłośników regionu Karkonoszy – dzięki współpracy i przychylności wspomnianych instytucji, udzieleniu przez nie licencji na druk Wydawnictwu Ad Rem, możemy w 2023 roku oddać Czytelnikom wznowienia owych publikacji.
Stworzyliśmy dla nich dwie odrębne serie: Tako rzecze Riphen Zabel, którą tworzą wszelkie tłumaczenia legend, powieści czy opisów krajoznawczych oraz Studia Ryfejskie, w skład której wchodzą polskojęzyczne opracowania dotyczące historii, kultury czy przyrody Sudetów Zachodnich.
Obu seriom nadaliśmy związaną z ich charakterem, nową szatę graficzną, wykonaliśmy dla nich nowy skład i ponowie poddaliśmy tworzące je tytuły korekcie. Wszystko po to, by podkreślić, iż publikacje te stanowią dobrze przygotowaną wspólną biblioteczkę regionalną.
Jest dla nas wielką radością i zaszczytem, że po latach, dzięki nieocenionemu wsparciu ważnych w regionie Karkonoszy placówek kultury, możemy podzielić się z Czytelnikami jednymi z naszych najcenniejszych wydawnictw.